2014-01-31 16:57

Hər işdə bir xeyir var

Ətrafımızda, sosial şəbəkələrdə, televizorda və radioda daima insanların bütün hadisələrdən və bir-birindən şikayət etdiyini görürük. Əslində, Allaha təvəkkül edən bir insan yaranan her hadisənin Allah tərəfindən yaradıldıgının fərqinde olsa, hər sey çox fərqli olar. Allah hər hadisəni bir çox hikmətlə yaradır. Bu hikmətlərdən biri də Rəbbimizin bizim ucun hər hadisəni xeyirlə yaratmasıdır. Cünki Allah Onu sevənlərlə bərabərdir və onların əleyhinə hec nə yaratmaz. İnsanların qarsılasdıgı bəzi hadisələr onlar ucun xoşa gəlməyən bir hadisə kimi görünə bilər, amma Allah mütləq bu hikməti qisa vaxt ərzində o insana göstərər. Buna görə də hər kəs qarşılaşdığı hər hadisədə bir xeyir Quranda bu haqda bir cox qissələr var. Hz. Yusifin (ə.s) həyatı bunlardan biridir. Hz.Yusif (ə.s) hele usaq iken qardaşlari tərəfinden quyuya atılır, sonra oradan qurtulur, ancaq bir muddət sonra günahı olmadığı halda 1Əgər imana sahib olmayan bir insan hz.Yusifin (ə.s) yaşadıqları ilə üzləşsə, böyük çetinliklərlə qarşı-qarşıya olduğunu, başına fəlakətlərin gəldiyini düşünəcək. Lakin hz.Yusif (ə.s) bütün bu hadisələri Allahın yaratdığını və hər hadisədə bir xeyir olduğunu hec vaxt unutmamışdı. Əlbəttə, Allah bir müddət sonra fəlakət kimi görünən hadisələrdən sonar xeyir yaratmiş ve hz.Yusifi (ə.s) zindandan qurtararaq Misirdə söz sahibi Quranda bildirildiyi kimi, mindiyi gəmiden dənizə atılan ve böyük bir balıq tərəfindən udulan hz.Yunis də Allahı daim təqdis etdiyi üçün Allah da onu balığın qarnından qurtarıb mükafatlandırmışdır: Əgər o, (Allahı) çox təqdis edənlərdən olmasaydı, yəqin ki, balığın qarnında qiyamət gününə qədər qalardı. Nəhayət, o, xəstə olduğu halda onu boş bir yerə atdıq.Və (başı) üstündə (ona kölgə salmaq üçün) iri yarpaqlı bir ağac bitirdik. Biz onu yüz min nəfərə və daha çox kimsəyə peyğəmbər göndərdik. Nəhayət, onlar ona iman gətirdilər və Biz də onlara müəyyən vaxtadək gün-güzəran verdik. (Saffat suresi, 143-148) Quranda bildirilən bu misallar insana bir xatirlatmadir: bir hadisə fəlakət kimi görüne biler. Əgər mömin Allaha güvənsə, Ondan kömək diləsə, Ona sığınsa, əslində, başına gələn hadisənin fəlakət olmadığını anlayar. Allah ancaq onu imtahan etmək və Özünə olan sədaqət və inancını möhkəmləndirmək ücün müxtəlif çətinliklər yaradır, amma bunların hamısının xeyirli nəticələri olur. İnkarçılar isə, əksinə, heç bir hadisədə xeyir görməzlər. Dünyada sahib olduqlarinı itirmək qorxusu ilə yaşayarlar. Çunki əlindəkiləri itirmək bəzi insanlar uçun dözülməz bir hadisədir. Hər şeyi verənin və yaradanın Allah olduğunu düşünməzlər. Onlara dünyada zövq və nəşə verən seylərin axirətdə əzablarını artıran səbəblər olacağıni da bilməzlər. Allah bir ayesinde bu hökmü verir.

Allah tərəfindən bəxş olunmuş mal-dövləti sərf etməyə xəsislik edənlər heç də bunu özləri üçün xeyirli hesab etməsinlər. Xeyr, bu onlar üçün zərərlidir. Onların xəsislik etdikləri şey qiyamət günü boyunlarına dolanacaqdır. Göylərin və yerin mirası Allaha məxsusdur. Allah hər bir məlinizdən xəbərdardır! (Ali-İmran surəsi, 180)

Aygün Sadıqzadə

LiderXeber.com

SON XƏBƏRLƏR


Yuxarı